Människor möts varje dag. Överallt på jorden korsas våra vägar. Vissa sker obemärkt och vissa minns vi och det sätter avtryck i våra minnen. Möten som berör, stannar kvar och ibland kan möten och samtal med någon, hjälpa oss att växa, att utvecklas som människa.

Ett enkelt möte som först verkar helt vanligt, kan visa sig vara så värdefullt att hela livet tar sig en ny riktning. Ett annat möte kan hjälpa oss att läka och vi kan återvända tillbaka till stunden, för att hämta kraft. I en värld som kan verka osäker och föränderlig behöver vi vara öppna för växtkraften i det som finns omkring oss, helt naturligt.

Hur påverkas vi i olika möten? Varför upplever vi så olika, vi människor? Till och med samma människa kan vid olika tillfällen låta någonting passera obemärkt, och först vid ett senare möte ser vi det som finns framför oss. En vilsen människa möter en häst, och dess livskraft, vad för det med sig? Vad stannar kvar?

Det kommer en ung man nedför, på stigen och välkomnar oss. Han har inte samma hudfärg. Han talar ett annat språk. Vi kommer snart att mötas och prata en stund. Jag går senare därifrån. Allting kommer nu att se annorlunda ut, i det nya ljus som just nu har börjat lysa.