Människan är en del av naturen. Men idag är det inte självklart att leva med den, istället stressar vi allt mer. Stress är ett stort hot mot folkhälsan och vila har blivit ett ord, som vi nämner i teorin men allt mer sällan praktiserar.

Är du nyfiken på vad som händer när du vilar? Vad som händer i mötet med en häst, med naturen? Det finns tid och möjlighet till vila. Kanske behöver du vägledning och praktisk färdighet.

Vila kan du göra på många sätt. Vilan kan komma helt naturligt även om du är i rörelse, och i möte med andra. Jag vill sprida kunskap om den naturliga vilan, och även visa på de vinster vi alla får genom att ett starkare och mer naturligt ledarskap öppnar upp för de resurser som varje människa bär inom sig.

Om du vill kan du läsa mer om mina tankar om vila, och om hur ett möte med någon kan innebära en förändring. Jag delar också med mig av händelser och möten som har ägt rum i min verksamhet här på gården.